27 Mart 2023 | 520 okalan

ARKADAG ŞÄHERI – KÖŇÜLLERIŇ KELAMY

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde merdana ata-babalarymyzyň şöhrata beslenen mukaddes taryhy topragynda gurulan Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi bu...

27 Mart 2023 | 493 okalan

ARKADAG ŞÄHERI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda üstümizdäki ýylda uly buýsanç bilen gadam basan täze zamanamyzyň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...