23 Ýanwar 2023 | 249 okalan

MEDENI-MIRASYMYZ HALKYMYZYŇ GENJI-HAZYNASY

Ata-babalarymyzdan biziň şu günlerimize gelip ýeten gadymy däp-dessurlar, ýörelgeler, ýadygärlikler mahlasy ýaşap geçen nesillerden galan medeni durmuşa degişli zatlaryň ählisi halkymyzyň...