02 Noýabr 2023 | 1761 okalan

SOLTAN SÜLEÝMANYŇ WESÝETI

       Ölmeziniň öň ýany Soltan Süleýman goşunbaşysyny çagyrypdyr-da, oňa özüniň üç islegini beýan edipdir:        Ol tabydyny Osman Imperiýasynda şol...