07 Noýabr 2023 | 150 okalan

TÝL ― 2023: «ARKADAG» TOPARY ÝENE-DE MÖWSÜMIŇ IKI REKORDYNY GOÝDY

      Türkmenistanyň futbol çempionatynda şu ýyl 100 göterimlik netije görkezip gelýän «Arkadag» futbol topary möwsümiň rekordlaryny goýmagyny dowam etdirýär.  ...

07 Noýabr 2023 | 209 okalan

«AHAL» WE «PAHTAKOR» AFK ÇEMPIONLAR LIGASYNYŇ OÝNUNDAN ÖŇ «AŞGABAT» STADIONYNDA...

      7-nji noýabrda AFK Çempionlar ligasynyň 4-nji tapgyrynyň çäklerinde «Ahal» «Aşgabat» stadionynda «Pahtakory» kabul eder. Oýun sagat 19:00-da başlanar.      ...

07 Noýabr 2023 | 215 okalan

MAKSIM ŞASKIH AFK-NYŇ ÇEMPIONLAR LIGASYNYŇ «AHAL» ― «PAHTAKOR» DUŞUŞYGYNDAN ÖŇ...

      AFK-nyň Çempionlar ligasynyň 4-nji tapgyrynda Aşgabat şäherinde ýerli «Ahal» bilen geçiriljek duşuşykdan öň Özbegistanyň «Pahtakorynyň» baş tälimçisi Maksim Şaskih...