28 Mart 2023 | 685 okalan

“BAGTYÝAR DURMUŞYŇ BAGTLY GADAMLARY”

Arkadagly Serdarly ýurdumyzda Watanymyzyň gülläp ösmeginde ýaşlar uly güýç bolup durýar. Muny Gahryman Arkadagymyz hem, Arkadagly Serdarymyz hem yzygiderli nygtaýar. Ýaşlara bil...

28 Mart 2023 | 377 okalan

YLYMLY-BILIMLI BAGTYÝAR ÝAŞLAR!

Ýaşlar döwrüň, milletiň döredijilik güýjüni özlerinde jemleýärler. Ýaş nesiller, olaryň sazlaşykly ösüşi we saglygy, mynasyp bilim, terbiýe almaklary, saýlap alan...