06 Mart 2023 | 561 okalan

ZENAN ZEMIN LÄLESI

Ata Watanymyzda mähriban gelin-gyzlarymyza hormat-sarpa goýulup, zenan edebine aýratyn söýgi bilen garamak olary mukaddeslige deňemek ýaly ajaýyp ýörelgeler belent derejelere göterilýär. Gahryman...