07 Mart 2023 | 1574 okalan

HALKARA ZENANLAR GÜNI

Berkarar döwletiñ Täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda Ýurdumyzyň her bir güni toýdur baýramlara şanly wakalara beslenýär....