28 Oktýabr 2023 | 176 okalan

«TÜRKMENISTAN SPORT» HALKARA ŽURNALYNYŇ NOBATDAKY SANY ÇAPDAN ÇYKDY

     Žurnalyň nobatdaky sany Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täjigistana iş saparyna bagyşlanan makala bilen açylýar.      Duşanbe...

27 Oktýabr 2023 | 188 okalan

AFK ÇL: «AHAL» DAŞKENTDE «PAHTAKORDAN» ASGYN GELDI

      AFK-nyň Çempionlar ligasynyň «А» toparçasynda çykyş edýän «Ahal» myhmançylykda Özbegistanyň «Pahtakory» bilen duşuşdy. Toparçadaky...

25 Oktýabr 2023 | 158 okalan

AÇL. «PAHTAKOR» — «AHAL» OÝNUNYŇ ESASY DÜZÜMLERI BELLI BOLDY

     AFK Çempionlar ligasynyň üçünji tapgyryndan orun alan «Pahtakor» — «Ahal» oýnunyň esasy düzümleri belli boldy.     «Ahal»: Rüstem Ahallyýew...

23 Oktýabr 2023 | 195 okalan

TÜRKMEN KÜŞTÇÜLERI MÜSÜRDE GEÇIRILÝÄN ÇAGALARYŇ ARASYNDAKY DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNA GATNAŞÝAR

     Müsüriň Şarm-el-Şeýh şäherinde 8, 10 we 12 ýaşlaryndaky çagalaryň arasyndaky dünýä çempionaty başlandy. Oňa 67 döwletden 504 türgen gatnaşýar.    ...

21 Oktýabr 2023 | 169 okalan

TÜRKMENISTANYŇ FUTBOL ÝYGYNDYSY ÝOLDAŞLYK DUŞUŞYGYNDA «AJMAN» TOPARYNDAN ASGYN GELDI

     Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy 18-nji oktýabrda Dubaýdaky okuw-türgenleşik ýygnanyşygynda meýilleşdiren üçünji ýoldaşlyk duşuşygyny hem...

18 Oktýabr 2023 | 223 okalan

FUTBOL BOÝUNÇA TÜRKMENISTANYŇ KUBOGYNYŇ ÝARYMFINALLARYNYŇ JOGAP DUŞUŞYGYNYŇ GEÇIRILJEK GÜNI BELLI...

     Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogyny eýelemek ugrunda geçirilýän ýaryşyň ýarymfinallarynyň jogap oýunlary şu ýylyň 18-nji dekabrynda geçiriler. Bu barada...

16 Oktýabr 2023 | 204 okalan

TÜRKMENISTANYŇ FUTBOL ÝYGYNDYSY BAE-NIŇ ÇEMPIONY BILEN ÝOLDAŞLYK DUŞUŞYGYNY GEÇIRDI

     Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy halkara okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň dowamynda ikinji ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasy...

11 Oktýabr 2023 | 238 okalan

TÜRKIÝE ÖZ TARYHYNDA ILKINJI GEZEK ÝEWROPA ÇEMPIONATYNY KABUL EDER

     Türkiýe öz taryhynda ilkinji gezek futbol boýunça Ýewropa çempionatyny kabul eder. Has takygy, 2032-nji ýylda Ýewropa çempionaty Türkiýede we Italiýada...