UEFA futbol federasiýalaryny goldamagyny dowam edýär

Ýewropanyň Futbol assosiasiýalarynyň birleşigi (UEFA) UEFA ASSIST halkara programmanyň çäginde Türkmenistanyň Futbol federasiýasyna goldaw berýär. Bu programmanyň çäginde Türkmenistanyň Futbol federasiýasyna UEFA tarapyndan Hyundai H1 miniweni gowşuryldy.

UEFA ASSIST halkara programmasy beýleki konfederasiýalaryň milli assosiasiýalary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy saklap, olaryň ösüş gazanmaklaryny üpjün etmekden ybarat bolup durýar.  UEFA ASSIST programmasynyň esasy maksady – tejribe we pikir alyşmakdan ybarat bolup, onuň netijesinde FIFA agza bolan Konfederasiýalaryň agzalarynda futbol bilen bagly alnyp barylýan işleri ep-esli derejede ilerletmekden ybarat bolup durýar.

UEFA ASSIST programmasy maliýe kömegi bilen däl-de, futboly ösdürmäge gönükdirilen dürli çäreleri geçirmek arkaly amaly kömegi üpjün eder.

UEFA ASISST programmasy esasan dört ugurdan ybarat bolup, olaryň her biri FIFA agza bolan assosiasiýalara we konfederasiýalara goldaw berer:

- Bilim we tejribe alyşmak;

- Ýaşlar futbolunyň ösüşi;

- Taslamalara goldaw bermek we infrastrukturany ösdürmek;

- UEFA agza bolan milli assosiasiýalaryň maksatnamalaryna goldaw bermek.