“Dowamata dowam bolup Arkadagly Serdar geldi”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasyny Balkan welaýat Geňeşi,  Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi, Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi bilen bilelikde hormatly Prezidentimize ýaşlar barda edýän aladalaryna ruhlanyp ýaşaýan türkmen ýaşlarynyň ýürek buýsançlaryny aýdym-sazlar bilen alkyş aýtmak maksady bilen “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylymyz mynasybetli “Dowamata dowam bolup Arkadagly Serdar geldi” ady bilen aýdym-sazly baýramçylyk çäresini geçirdi.

 

Gözel SAPARMÄMMEDOWA,

TMÝG-niň Balkan welaýat

Geňeşiniň guramaçylyk

bölüminiň müdiri.