03 Dekabr 2022 | 38 okalan

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2-nji dekabrda Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem taýýarlanan resminamalaryň...

02 Dekabr 2022 | 21 okalan

2022-NJI ÝYLYŇ NOÝABRY: TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ DAŞARY SYÝASY BAŞLANGYÇLARYNDAN UGUR ALYP

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda «Açyk gapylar» syýasatyny üstünlikli amala aşyrmagyň çäklerinde geçirilen noýabr aýynyň dürli çäreleri, köp...

01 Dekabr 2022 | 20 okalan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI EÝRAN YSLAM RESPUBLIKASYNYŇ ENERGETIKA MINISTRINI KABUL ETDI

30-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp...

30 Noýabr 2022 | 21 okalan

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY KOREÝA RESPUBLIKASYNYŇ PREZIDENTI BILEN...

29-njy Noýabrda Türkmenistanyň  Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynda resmi saparda bolmagynyň çäklerinde dostlukly ýurduň Prezidenti Ýun Sok-ýol bilen...

30 Noýabr 2022 | 21 okalan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOW: — TÜRKMENISTANYŇ ULAG-LOGISTIKASY ÝEWRAZIÝA YKLYMYNYŇ ÜSTAŞYR...

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 21-22-nji noýabrda Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran resmi saparynyň barşynda BAE-niň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan bilen geçirilen gepleşiklerde...

29 Noýabr 2022 | 35 okalan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI TÜRKI MEDENIÝETIŇ HALKARA GURAMASYNYŇ BAŞ SEKRETARYNY KABUL ETDI

AŞGABAT, 28-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edilendigi hem-de...

28 Noýabr 2022 | 28 okalan

ÄHLUMUMY PARAHATÇYLYGYŇ, ÖSÜŞIŇ WE ABADANÇYLYGYŇ BÄHBIDINE STRATEGIK HYZMATDAŞLYK

Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, dünýäniň ähli...

26 Noýabr 2022 | 43 okalan

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

AŞGABAT, 25-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna garaldy, şeýle-de käbir...