12 Oktýabr 2021 | 821 okalan

SAGLYGYŇ ALTYN ÇEŞMESI

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Demokratik partiýasynyň Syýasy...

12 Oktýabr 2021 | 1088 okalan

Hyzmatdaşlygyň durnukly we mizemez nusgasy

Bitarap ýurdumyzyň hormatly Prezidentimiz tarapyndan yzygiderli durmuşa geçirilýän netijeli daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hem sebitiň goňşy döwletleri bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga...