14 Oktýabr 2021 | 1243 okalan

ONLINE DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Belentden belent sepgitleri nazarlaýan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda bu gün ýurdumyzda geljegiň aýnasy bolan ýaş nesillerimiz...

14 Oktýabr 2021 | 1274 okalan

Maşgalam – baş galam

Bedew bady bilen ynamly öňe barýan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda maşgala gymmatlygyna uly ähmiýet berilýär....