22 Oktýabr 2021 | 2564 okalan

MASLAHAT GEÇIRILDI

«Döwlet gurjak bolsaň, türkmeni çagyr» diýdiren milletimiz hormatly Prezidentimiziň döwlet ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe parahat ýaşaýşyň...

22 Oktýabr 2021 | 1911 okalan

“Garaşsyzlyk-göwünleriň küýsegi”

TMÝG-niň  Lebap welaýatynyň  Kerki etrap Geňeşi ýaňy-ýakynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesillerimizi taryhy we medeni ýadygärliklere bolan garaýyşlaryny...