04 Ýanwar 2022 | 1860 okalan

BAL SATÝAN ÝIGIT (Tymsallar)

Süýji dilli, güler ýüzli bir ýaş ýigit bal satýarmyş. Ol şeýle bir nurana, özüne çekiji ýigitmiş welin, süýji ýylgyryşy bilen köňülleri eredermiş....

04 Ýanwar 2022 | 1095 okalan

BAGTY GÖZLEMEK (Tymsallar)

Okuw maslahatlarynyň birine 500 adam gatnaşdy. Maslahatyň alypbaryjysy toparlaýyn iş geçirmegi teklip etdi. Bu işe oňa gatnaşyjylaryň her birine çişirilen şar bermek bilen başlaýar. Her kim özüne berlen syýasy bilen şaryna...