01 Noýabr 2022 | 112 okalan

TÜRKMEN GÖREŞI

Müňýyllyklaryň jümmüşinden gözbaş alýan türkmen göreşi edebi mirasymyzyň dürdäne eserleriniň süňňüne siňip, öz beýanyny tapypdyr. Türkmen halkynyň geçmişinden,...