09 Ýanwar 2023 | 495 okalan

ÇAGALARYŇ BAGTYÝARLYGY-NURANA GELJEGIŇ GÖZBAŞY

Şanly ösüşleri nazarlaýan ata Watanymyz bu günki gün bagtyýar çagalygyň ýurduna öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary...