09 Dekabr 2021 | 331 okalan

Tebigat gözelliginiň waspy

Tebigat gözelliginiň waspy Ýakynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariaty hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan Türkmenistanyň...

22 Noýabr 2021 | 549 okalan

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Halkara gidrologiýa maksatnamasynyň Hökümetara geňeşiniň agzalygyna saýlandy

2021-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Baş Konferensiýasynyň 41-nji mejlisinde Türkmenistan Halkara gidrologiýa...

17 Noýabr 2021 | 659 okalan

ÝUNESKO-da 75 ýyllygy mynasybetli guramanyň gazanan üstünlikleri barada sergi açyldy

Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça edarasynyň 75 ýylyň dowamynda gazanan üstünlikleri we taslamalary barada gürrüň berýän sergi onuň Pariždäki ştab-kwartirasynda...

05 Noýabr 2021 | 737 okalan

Tehniki, hünär bilimi we taýýarlyk (TVET) atly onlaýn...

2021-nji ýylyň 2-nji noýabrynda ÝUNESKO-nyň Tähran klaster edarasy bilen ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň sekretariatynyň guramagynda Tehniki, hünär bilimi we taýýarlyk...

03 Noýabr 2021 | 1055 okalan

«Tebigaty goralyň!»

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde Türkmenistanyň baý tebigatyny, taryhy-medeni...

28 Oktýabr 2021 | 603 okalan

Bütindünýä audiowizual miras güni

Audiowizual arhiwler bize dünýäniň dürli ýerlerinden gelen adamlaryň we medeniýetleriň durmuş hekaýalaryny gürrüň berýär. Olar bahasyna ýetip bolmajak gymmatly bilim çeşmesine...

26 Oktýabr 2021 | 681 okalan

Türkmenistanyň ylymlar akademiýasynda ÝUNESKO-nyň «Parahatçylyk ýatlamasy» maksatnamasy boýunça okuw seminary...

Ýakynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda ÝUNESKO-nyň «Parahatçylyk ýatlamasy» maksatnamasy boýunça okuw seminary geçirildi. Oňa ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň...

27 Iýul 2021 | 713 okalan

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň komiteti Hytaýda açylýar

Koronawirus pandemiýasy zerarly bir ýyl arakesmeden soň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň komitetiniň 44-nji mejlisi gündogar-hytaý Fuszýan welaýatynyň paýtagty Fuçžou...