Gaýgysyz Töräýew Agyr atletika boýunça Dünýä çempionaty — 2023-de Türkmenistana ilkinji medaly sowgat etdi

     Agyr atletika boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary Saud Arabystanynyň Er-Riýad şäherinde geçirilýän Dünýä çempionatynda ilkinji medalyny gazandy. Has takygy, türkmenistanly türgen Gaýgysyz Töräýew düýn bolup geçen 81 kilograma çenli agram derejedäki bäsleşikde kiçi bürünç medala eýe boldy. Şeýlelikde, agyr atletika boýunça Türkmenistanyň ýygyndysynyň hasabyna şu gezekki Dünýä çempionatyndaky ilkinji medal goşuldy. Netijede Türkmenistanyň ýygyndy topary ýaryşda medal gazanan 21 ýurduň hataryna girdi. Ýeri gelende ýatlatsak, Saud Arabystanynyň Er-Riýad şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça Dünýä çempionatyna 117 ýurtda türgenleriň 770-den gowragy gatnaşýar.