27 Iýul 2021 | 251 okalan

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň komiteti Hytaýda açylýar

Koronawirus pandemiýasy zerarly bir ýyl arakesmeden soň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň komitetiniň 44-nji mejlisi gündogar-hytaý Fuszýan welaýatynyň paýtagty Fuçžou...

26 Iýun 2021 | 408 okalan

Türkmenistan – ÝUNESKO: Ýokary derejede hyzmatdaşlyk

Ýakynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde ýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan...

26 Iýun 2021 | 325 okalan

Türkmenistan – ÝUNESKO hyzmatdaşlygy

Ýakynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde ýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan...

26 Iýun 2021 | 272 okalan

Türkmenistan – ÝUNESKO: Ýurdumyzyň bilim ulgamyndaky ösüşleriň geljegini nazarlaýar

Ýakynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde ýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan...

26 Iýun 2021 | 275 okalan

Türkmenistan – ÝUNESKO: Ýürege ýakynlaşýan ýollarda

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: – Biz häzirki döwürde türkmen halkynyň dünýä medeniýetinde özboluşly orun alan aýdym-saz sungatyny, gadymy medeni mirasyny...

27 Iýun 2021 | 294 okalan

Zehinli ýaşlar – Watanymyzyň geljegi

Ýakynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde ýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan...

27 Iýun 2021 | 277 okalan

Ýaşlar – ýurdumyzyň ýüregi

Ýakynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde ýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan...

23 Iýun 2021 | 294 okalan

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Hökümetara okeanografik komissiýasynyň Assambleýasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna...

21-nji iýunda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Hökümetara okeanografik komissiýasynyň Assambleýasynyň 31-nji mejlisiniň barşynda Türkmenistan bu...