21 Maý 2022 | 50 okalan

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň çäginde hyzmatdaşlygy giňeldýär

Bilşimiz ýaly Türkmenistanyň wekiliýeti 13-nji maýda Türkiýe Respublikasynda geçirilen Halkara Türk Medeniýet Guramasyna (TÜRKSOY) agza ýurtlaryň ÝUNESKO üçin milli...

20 Maý 2022 | 65 okalan

«Hazar deňzi – durnukly ösüş we dolandyryş»

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, 2022-nji ýylyň 16 maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Halkara Okeanlar Institutynyň (IMO) we Türkmenistanyň Hazar Deňzi...

09 Maý 2022 | 241 okalan

«Ahalteke bedewimiz – milli buýsanjymyz» atly makala ýazmak boýunça bäsleşik

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we “Türkmen atlary” döwlet birleşigi milli mirasymyzyň...

14 Aprel 2022 | 119 okalan

Türkmenistan – ÝUNESKO: geçmişden geljege uzan ýollar

Türkmenistanyň gadymy, örän baý, taryhy we tejribeli topragy bardyr. Altynsow çägeli Garagumy ýakalap oturan türkmen topragy has irki asyrlardan bäri bütindünýä bellidir. Çünki, köp...

25 Mart 2022 | 968 okalan

«DIALOG-PARAHATÇYLYGYŇ KEPILI» atly onlaýn maslahaty

ÝUNESKO-nyň IŞLERI BARADA TÜRKMENISTANYŇ MILLI TOPARYNYŇ SEKRETARIATY   Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňe sürlen «Dialog-parahatçylygyň kepili»...

23 Fewral 2022 | 1489 okalan

Daşary syýasy ugruň parahatçylyk filosofiýasy

Daşary syýasy ugruň parahatçylyk filosofiýasy          2022-nji ýylyň 22-nji fewralynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň sekretariatynyň başlangyjy...

22 Fewral 2022 | 910 okalan

Zehin bäsleşiginiň netijeleri

2022-nji ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň gurnamagynda  ýurdumyzyň we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza...

22 Fewral 2022 | 334 okalan

ONLAÝN MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren “Dialog – parahatçylygyň kepili” diýlip atlandyrylan...