30 Noýabr 2023 | 14 okalan

TÜRKMENISTANLY TÜRGENLER KURAŞ BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNDA 15 MEDAL GAZANDYLAR

       Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty milli sportumyzyň ajaýyp ýeňşi bilen...

28 Noýabr 2023 | 27 okalan

TÜRKMEN TÜRGENLERI KURAŞ BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNYŇ ILKINJI GÜNÜNDE 8 MEDALA...

     Aşgabat, 27-nji noýabr (TDH). Şu gün paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionatynyň...

27 Noýabr 2023 | 33 okalan

KURAŞ BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNYŇ TUTLUŞYKLARY BAŞLANDY

      Aşgabatdaky Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň tutluşyklary başlandy. Häzirki wagtda ýaryşyň deslapky tutluşyklary...

25 Noýabr 2023 | 55 okalan

AK ŞÄHERIMIZ — SPORTUŇ WE DOSTLUGYŇ RUHUNDA

       Düýn Kuraş boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen daşary ýurtly myhmanlaryň paýtagtymyzdaky muzeýlere gezelençleri...

23 Noýabr 2023 | 81 okalan

ÇEKELEŞIKLI GEÇDI

      Ýakynda “Türkmenistan” ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölümi, Mary şäherindäki 2-nji sport mekdebi bilen bilelikde sportuň stoluň üstünde...

22 Noýabr 2023 | 117 okalan

SPORT — HALKLARYŇ DOSTLUK KÖPRÜSI

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän beýik işler halkymyzyň bagtyýar ýaşaýşyny has-da ösdürmek bilen, halkara...

20 Noýabr 2023 | 89 okalan

«DINAMO» GURBAN BERDIÝEWIŇ GOLASTYNDAKY 10-NJY ÝEŇŞINI GAZANDY

     Mahaçkalanyň «Dinamosy» futbol boýunça Russiýanyň çempionatynyň Birinji ligasynyň 18-nji tapgyrynda öz öýünde «SKA-Habarowsk» toparyndan 2:0 hasabynda...

13 Noýabr 2023 | 242 okalan

WITALIÝ ALIKPEROW: «ÖZÜMIZI KANAGATLANDYRÝAN NETIJE ALMAGA ÇALŞARYS»

Marynyň «Merw» futbol toparynyň baş tälimçisi Witaliý Alikperow we kapitan Merdan Saparow AFK-nyň kubogynyň dördünji tapgyrynyň çäginde Aşgabadyň «Altyn asyry» bilen boljak duşuşykdan öň...