28 Iýun 2021 | 367 okalan

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

27-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birinde ýerleşýän Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda bolup, ynsan gylykly...

28 Iýun 2021 | 350 okalan

Türkmenistan – Gyrgyz Respublikasy: möhüm gatnaşyklaryň täze ugry

27-nji iýunda Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistana resmi sapar bilen geldi. Aşgabadyň iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Halkara howa menzilinde dostlukly döwletiň Baştutanyny ýurdumyzyň...

28 Iýun 2021 | 323 okalan

Magtymgulynyň şygryýeti – medeniýet we sungat işgärleri üçin nusgalyk mekdep

27-nji iýunda ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni giňden bellenildi. Baýramçylyk dabaralary Aşgabadyň merkezinde, şahyryň adyny göterýän...

28 Iýun 2021 | 324 okalan

Gyrgyzystanyň Prezidentini resmi garşylamak dabarasy geçirildi

Şu gün – 28-nji iýunda Aşgabatda hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda resmi saparda bolýan Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparowy kabul etdi. Prezident Sadyr Žaparowyň awtoulag kerweni Aşgabadyň...

28 Iýun 2021 | 417 okalan

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň...

27-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi. Onda...