05 Oktýabr 2022 | 9 okalan

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň 4-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşi we welaýatyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramaklarynda Gökdepe...

23 Sentýabr 2022 | 145 okalan

“Ýaşlar bilen dowamatdyr bu ýollar”

Tejen şäheriniň 6-njy orta mekdebinde bilim alýan okuwçylaryň arasynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Türkmenistanyň Magtymguly...

22 Sentýabr 2022 | 93 okalan

Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

2022-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap Geňeşi tarapyndan Sünçe obasyndaky 13-nji orta mekdebi okuwçy...

19 Sentýabr 2022 | 98 okalan

Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi

2022-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda ,,Halkyň Arkadagly zamanasy“ ýylynda Tejen etrap häkimliginiň, etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň, Tejen etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklarynda Tejen...