15 Mart 2021 | 1296 okalan

Türkmen sportuny ýaýar çar ýana, ilimiň şöhratly türgen ýyldyzy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda ähli ulgamlar ösüşlere beslenýär. 2021-nji ýyl «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň...

11 Mart 2021 | 1112 okalan

Belent hormatyň göreldesi

10-njy martda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň “Sport”  myhmanhanasynda halkara sport ýaryşynda Türkmenistana wekilçilik edip, ýurdumyzyň dünýädäki sport abraýynyň...

04 Mart 2021 | 1776 okalan

«Sagdyn maşgala – sagdyn nesil» atly sport bäsleşigi geçirildi

Ýakynda Balkan welaýat häkimligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi, welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirligi we beýleki...

23 Fewral 2021 | 1641 okalan

Millilik hem döwrebaplyk

Ozal habar berlişi ýaly, şu ýylyň güýzünde paýtagtymyzda Welotrek boýunça dünýä çempionaty geçiriler. Bu iri sport ýaryşyny ýokary derejede geçirmek...

23 Fewral 2021 | 1831 okalan

Welotrek boýunça dünýä çempionaty – 2021-iň resmi nyşany tanyşdyryldy

«Türkmen sporty» gazetiniň şenbe günündäki sanynda Aşgabatda geçiriljek Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň nyşany bilen tanyşdyryldy. Welotrek boýunça...

22 Fewral 2021 | 1374 okalan

Fudbol toparlarymyz täze möwsüme taýýarlanýar

Türkmenistanyň futbol çempionaty 2021-iň öňüsyrasy toparlarymyz taýýarlyk işlerini geçirýärler – diýip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar...

20 Fewral 2021 | 1068 okalan

Ýurdumyzda welosiped sporty barha ösdürilýär

19-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow “Türkmenistanda 2021–2025-nji...

01 Fewral 2021 | 1764 okalan

Türkmenistanda futbol boýunça gyşky transfer möwsümi açyldy

Şu gün – 1-nji fewralda Türkmenistanda futbol boýunça gyşky transfer möwsümi açyldy. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň tff.com.tm resmi saýty habar berýär. Bu...