13 Aprel 2022 | 936 okalan

Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Aziýanyň kubogy ― 2022-ä ýollanma aldy

Eýranyň futzal boýunça milli ýygyndysynyň Aziýanyň kubogy ― 2022-niň saýlama tapgyryndaky jemleýji duşuşykda gyrgyz ýygyndysyndan üstün çykmagy türkmen futzalçylarynyň yklym...

08 Aprel 2022 | 996 okalan

Saglyk-bagtyýarlygyň gözbaşy.

7-nji aprelde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Aşgabat” köpugurly stadionynda beden maşklaryny ýerine ýetirmek çäresi geçirildi.  Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk...

07 Aprel 2022 | 570 okalan

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welosipedli ýöriş geçirildi

Şu gün ir bilen Aşgabadyň günorta-günbatarynda ýerleşýän «Welosiped» binasynyň ýanyndan welosipedli ýörişe badalga berildi. Prezident Serdar Berdimuhamedowyň göreldesine eýerip, bu...

01 Aprel 2022 | 271 okalan

Türkmenistanyň hokkeý boýunça milli ýygyndysynyň dünýä çempionatyna gatnaşjak düzümi belli...

Türkmenistanyň hokkeý boýunça milli ýygyndysynyň dünýä çempionatyna gatnaşjak düzümi belli boldy. Ýygyndymyz Lýuksemburgda geçiriljek dünýä...

01 Aprel 2022 | 3103 okalan

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Aşgabatda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçiriler

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli 7-nji aprelde Aşgabat şäherinde köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçiriler. Bu barada Hökümetiň düýn geçirilen mejliisnde...

30 Mart 2022 | 307 okalan

Türkmenistanyň futzal ýygyndysynyň Aziýanyň kubogy ― 2022-niň saýlama tapgyryndaky duşuşyklarynyň...

Aziýa Kubogy-2022-niň saýlama tapgyrynda “A” toparçada çykyş edýän Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndysynyň birinji duşuşygy şu ýylyň 10-njy aprelinde geçirilip,...

29 Mart 2022 | 7053 okalan

Welosiped: sport, saglyk, ekologiýa

Türkmenistanyň işjeň tagallalarynyň netijesinde dünýäde köpçülikleýin welosiped sürmegiň ähmiýeti artýar Hoş habar Zeminiň myhy hasaplanýan daglara baksak, belentlik hakyndaky...

10 Mart 2022 | 670 okalan

Türkmenistanda Zenan futbolynyň güni bellenildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy bilen Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde guramagynda paýtagtymyzda “AFC Women’s day 2022” futbol festiwaly geçirildi. Bu barada TFF-niň...