04 Mart 2021 | 53 okalan

«Sagdyn maşgala – sagdyn nesil» atly sport bäsleşigi geçirildi

Ýakynda Balkan welaýat häkimligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi, welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirligi we beýleki...

23 Fewral 2021 | 158 okalan

Millilik hem döwrebaplyk

Ozal habar berlişi ýaly, şu ýylyň güýzünde paýtagtymyzda Welotrek boýunça dünýä çempionaty geçiriler. Bu iri sport ýaryşyny ýokary derejede geçirmek...

23 Fewral 2021 | 149 okalan

Welotrek boýunça dünýä çempionaty – 2021-iň resmi nyşany tanyşdyryldy

«Türkmen sporty» gazetiniň şenbe günündäki sanynda Aşgabatda geçiriljek Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň nyşany bilen tanyşdyryldy. Welotrek boýunça...

22 Fewral 2021 | 148 okalan

Fudbol toparlarymyz täze möwsüme taýýarlanýar

Türkmenistanyň futbol çempionaty 2021-iň öňüsyrasy toparlarymyz taýýarlyk işlerini geçirýärler – diýip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar...

20 Fewral 2021 | 96 okalan

Ýurdumyzda welosiped sporty barha ösdürilýär

19-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow “Türkmenistanda 2021–2025-nji...

01 Fewral 2021 | 196 okalan

Türkmenistanda futbol boýunça gyşky transfer möwsümi açyldy

Şu gün – 1-nji fewralda Türkmenistanda futbol boýunça gyşky transfer möwsümi açyldy. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň tff.com.tm resmi saýty habar berýär. Bu...

24 Ýanwar 2021 | 239 okalan

Öňde belent maksatlar

22-nji ýanwarda sanly wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiziň Karary bilen  «Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň...

24 Ýanwar 2021 | 215 okalan

Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasyny...

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow 22-nji ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa “Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we...