10 Maý 2022 | 102 okalan

Futbol boýunça Aşgabat şäheriniň kubogy ugrunda ýaryş geçirilýär

10-njy maýda Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň we Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň guramagynda toparlaryň dördüsiniň (“Altyn Asyr”, “Aşgabat”,...

03 Maý 2022 | 135 okalan

Ýaşlaryň arasyndaky dünýä çempionatynda Ýulduz Jumabaýewanyň rekordlary täzelenmedi

Gresiýanyň Heraklion şäherinde geçirilýän agyr atletika boýunça ýaşlaryň arasyndaky dünýä çempionatynyň ýaryşlaryna düýn badalga berildi. 45 kilograma çenli...

29 Aprel 2022 | 110 okalan

«Ahal» AFK-nyň Çempionlar ligasyndaky jemleýji duşuşygynda «Al-Garafadan» üstün çykdy

Türkmenistanyň «Ahal» futbol topary AFK-nyň Çempionlar ligasynyň jemleýji ― altynjy tapgyrynda Kataryň «Al-Garafasy» bilen duşuşdy. Jidda şäherindäki «Patyşa Abdalla Sports Siti» stadionynda...

29 Aprel 2022 | 131 okalan

Türkmen talyplarynyň arasynda bedenterbiýe we sport temalary boýunça ýaryş geçirildi

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty tarapyndan ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda onlaýn bäsleşik geçirildi. «Türkmenistan: Altyn asyr» web saýtynyň...

22 Aprel 2022 | 139 okalan

Halkara «Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Neşiriň ilkinji sahypalary Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň kasam kabul ediş dabarasyna bagyşlanan materiallar bilen açylýar. Sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdary we wagyz-nesihatçysy bolmak bilen hormatly...

22 Aprel 2022 | 101 okalan

Balkan atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk at çapyşyklary

Düýn Balkan welaýatynyň edara ediş merkezinde ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke...

13 Aprel 2022 | 360 okalan

Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Aziýanyň kubogy ― 2022-ä ýollanma aldy

Eýranyň futzal boýunça milli ýygyndysynyň Aziýanyň kubogy ― 2022-niň saýlama tapgyryndaky jemleýji duşuşykda gyrgyz ýygyndysyndan üstün çykmagy türkmen futzalçylarynyň yklym...

08 Aprel 2022 | 267 okalan

Saglyk-bagtyýarlygyň gözbaşy.

7-nji aprelde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Aşgabat” köpugurly stadionynda beden maşklaryny ýerine ýetirmek çäresi geçirildi.  Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk...